Békéltető Testület közleménye – A-Klassze Kft.

Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az  A-Klassze Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 36. szám alatti vállalkozás elleni vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2016. március 12. napján a vállalkozástól vásárolt egy Indesit típusú mosó- és szárítógépet, 85.000 Ft vételáron. Az egyéves jótállási időn belül a készülék elektronikája meghibásodott, ezért a fogyasztó a készüléket átadta a szervizként megjelölt, vállalkozásnak. A fogyasztó várta a készülék javítását, ami azonban a mai napig nem történt meg. Ezért mintegy két hónap eltelte után egy másik mosógépet volt kénytelen vásárolni. Erre való tekintettel bejelentette a vásárlástól való elállását és kérte a készülék vételárának a visszatérítését. A fogyasztó több alkalommal felszólította a vállalkozást a teljesítésre, azonban a küldeményei visszaérkeztek a Szombathely, Thököly utcai címről.A vállalkozás székhelye időközben a Thököly u. 27. szám alatti címről Zanati u. 36. szám alatti címre módosult. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/68/2017.