Békéltető Testület közleménye – E-ON Energiaszolgáltató Kft.

Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a családi házának az áramellátását biztosító az E-ON Energiaszolgáltató Kft. 1137 Budapest, Váci u. 17. szám alatti vállalkozás elleni vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2017. év tavaszán több alkalommal áramkimaradás volt a lakóházában, emiatt a 8 éves kazán gyújtószerkezete meghibásodott. Kárigényét összesen 51.000 Ft-ban jelölte meg. Kérte ennek megtérítését.

A Békéltető Testület előtti eljárásban a vállalkozás a felelősségét mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta. A Békéltető Testület eljáró tanácsa megállapította, hogy a fogyasztó kérelme jogalapjában alapos, összegszerűségében azonban eltúlzott Megállapította, hogy a bekövetkezett áramkimaradás egy viharos időszak eredménye, mely azonban nem éri el a vis maior szintjét, hiszen a rendszer nem ment tönkre, hanem csak kisebb meghibásodások jelentkeztek. A meghibásodott kazán 8 éves volt, a kártérítés mértékének megállapításánál az eljáró tanács erre figyelemmel volt, ezért kötelezte a vállalkozást, hogy fizessen meg a fogyasztónak 18.200 Ft-ot, Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/126/2017)