Békéltető Testület közleménye – TMX Mobil Solution Szerviz Kft.

Jáki lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a TMX Mobil Solution Szerviz Kft. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B szám alatti  vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy az Apple IPhone 6 16GB típusú, 356953061446407 IMEI számú mobiltelefon készüléke 2017. nyarán meghibásodott és emiatt javításra volt szüksége. A telefont a vállalkozás, mint szervizcég útján kívánta megjavíttatni, 2017. június 21. napján érkezett meg a telefonja a vállalkozáshoz. A készüléket 2017. július 3. napján küldte vissza a fogyasztó részére a vállalkozás. A biztosító részben kifizette a biztosítási költséget. A vállalkozás a gyártó részére továbbította az eljárása során a készüléket, aki egy másik, új IMEI számú készüléket küldött vissza. Ezt a készüléket küldte vissza a vállalkozás a fogyasztónak, aki észlelte, hogy a készülék nem működik megfelelően. Ekkor a fogyasztó ismételten, 2017. július 17. napján eljuttatta a vállalkozás részére a készüléket. A vállalkozás ekkor megállapította, hogy a készülékbe nem gyári alkatrészek kerültek beépítésre, emiatt a vállalkozás a további garanciális javítástól elzárkózott.