Online kérelem

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetősége

  • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  • Tel.: 94/506-645, 94/312-356
  • E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
  • Ügyintéző: Pergel Bea békéltető testületi munkatárs

A békéltető testületi eljárás megindításához papír alapú formanyomtatvány is kitölthető, de a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy használja az alábbi online űrlapot.

 

A kérelmező (fogyasztó) adatai:

(Amennyiben a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazást!)


 Igen Nem

 Igen Nem

A vállalkozás adatai

Panasz és a hozzá kapcsolódó információk:Mindenképpen szükséges becsatolni a vállalkozás felé tett szóbeli, vagy írásbeli panaszra adott írásbeli elutasító választ!Kérjük, a csatolmányokat a Békéltető Testület munkatárásának küldjék el e-mailben: pergel.bea@vmkik.hu! Köszönjük!

Az eljárásra az 1997. évi CLV tv. 20.§ (1) bekezdése szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó kérelme alapján a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes békéltető testület is eljárhat.


(Csak akkor kell kitölteni, ha nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását igényli.)