Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület elnöke és tagjai

Név Beosztás Iskolai végzettség Szakterület Nyilatkozat
Dr. Kövesdi Zoltán László elnök jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek semleges
Dr. Joó Andrea testületi tag jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek semleges
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea testületi tag jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek semleges
Csonka Attila Endre testületi tag nemzetközi igazgatási alapképzés nemzetközi közszolgálati menedzser közigazgatás semleges
Dr. Laki Brigitta Judit testületi tag jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek vállalkozó
Gratzl György Ferenc testületi tag okleveles műszaki oktató gépjármű karbantartás, értékelés, műszaki vizsgálat semleges
Birosz Pál Tamás testületi tag bőrfeldolgozóipari üzemmérnök, nyelvtanár, technikatanár, szakvizsgázott pedagógus bőripari termékek semleges
Ekkerné Rujsz Katalin testületi tag okleveles andragógus, női ruha készítő ruházati kereskedelem személyi szolgáltatások felnőttképzés fogyasztó
Dr. Gaál Róbert Tamás testületi tag jogász kereskedelmi és szolgáltatási ügyek semleges
Takács János Imre testületi tag építőgépész üzemmérnök, gépjármű diagnosztikai szaküzemmérnök, igazságügyi műszaki szakértő gépjármű értékesítés igazságügyi gépjármű szakértő semleges
Mihácsi Gábor Ernő testületi tag erősáramú villamosmérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök telekommunikáció internet telefon fogyasztó