Békéltető Testület közleménye – Ardant System Kft.

Nárai lakos magánszemély és az Ardant System Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota u. 95. szám alatti vállalkozás között bérleti szerződés jött létre Budapesten 2020. február 9. napján 

a vállalkozás által biztosított olaszországi camping helyen telepített 1 db 4 fős lakókocsi a hozzá tartozó elősátorral és berendezési tárgyak bérlése vonatkozásában.

Az adminisztratív foglalás 2020. február 20. napjáig megtörtént. A fogyasztó ezen időpontig átutalta a 180.000,- Ft bérleti díjat, amely az összes bérlettel kapcsolatos költséget magába foglalta, külön előleg, illetve foglaló nevesítésére nem került sor.

A szerződés aláírás és az utalás teljesítése közötti időszakban kitört a koronavírus miatti nemzetközi válsághelyzet. A fogyasztó jelezte a vállalkozásnak a szerződéstől történő elállási szándékát, amely felhívást a vállalkozás szabályszerűen nem vette át, elérhetetlenné vált, de a postai kézbesítés szabályai szerint a fogyasztó elállása a 2020. április 3. napján felvett postai levélben közlésre került.

A Békéltető Testülethez ezt követően fordult a fogyasztó a kérelmével, mivel levelére reagálást nem kapott. 

A Békéltető Testületi eljárásban a vállalkozás nem vitatta a fogyasztó igényét, de jelezte, hogy a koronavírus válság miatt, illetve a Magyarországon is kihirdetett veszélyhelyzet miatt a fogyasztó által jogszerűen kért összeget nem tudja visszafizetni, fizetési halasztást kért. Erre 2020. július-augusztus hónapját jelölte meg. Igazolta a működése következtében és a szerződés teljesítésével kapcsolatos dologi és egyéb jellegű kiadásait az olaszországi szálláshely felé.

A Békéltető Testület a kitűzött tárgyaláson a fogyasztót meghallgatta és bizonyítás tárgyává tette a felek közti levelezést és a vállalkozás előkészítő iratában foglaltakat. 

Ennek alapján megállapította, hogy a fogyasztó igénye megalapozott. A szerződő felek között a Ptk. bérletre vonatkozó előírásai a mérvadóak. Nem vonatkozik rá a 242/2020-as Kormányrendeletben írtak, így a fogyasztó a közöttük 2020. február 9. napján létrejött bérleti szerződés előírásai alapján kérheti a gyakorolható rendes elállás alapján a visszatérítés összegét. 

Ezen szerződés előírja, ha a bérlő felmondja a szerződést, 60 napon túli szerződésbontás esetén teljes összeget a bérbeadó visszautalja a banki költségek levonása után.

A Békéltető Testület a teljesítési határidő vonatkozásában elfogadta a vállalkozás halasztás iránti kérelmét, ezért a vállalkozásnak 2020. augusztus végéig adott lehetőséget a jelen ajánlásban meghatározott összeg visszafizetésére.

A Békéltető Testület felhívta vállalkozást, hogy 2020. augusztus 31. napjáig fizesse meg a fogyasztó által 2020. február 20. napján aláírt bérleti szerződés alapján kifizetett 180.000,- azaz Egyszáznyolcvan-ezer forint bérleti díj igazolt bankköltségekkel csökkentett összegét a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra.

A fogyasztó 2020. szeptember 7. napján bejelentette, hogy a vállalkozás a megadott határidőig a bérleti szerződés alapján kifizetett összeget nem fizette meg részére.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/49/2020.