Békéltető Testület közleménye – Big Sale Online Kft.

Szombathelyi lakos magánszemély 2020. június 18-án a Big Sale Online Kft. 1183 Budapest, Gyömrői u. 85-91. szám alatti vállalkozástól rendelt egy kétrészes előtetőt 17.990,- Ft-ért, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási költséget is kifizette.

2020. június 24-én elektronikus levélben nyújtott be reklamációt a vállalkozásnál és kérte a termék kicserélését. Álláspontja szerint a megrendelés alapjául szolgáló képen 2 részes előtető szerepelt, de ő csak egy részeset kapott.

Kérte a termék kicserélését, illetve a vételár visszafizetését.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 24.000,- azaz Huszonnégyezer forintot a fogyasztó által 2020. júniusában vásárolt előtető vonatkozásában.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget – BT/139/2020.