Békéltető Testület közleménye – CC Hungary Shoes Kft.

Rábapatyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest Alkotás u. 53.sz. alatti székhelyű vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy a vállalkozás szombathelyi üzletében vásárolt 2017. szeptember 9. napján, egy pár magas szárú divatmintás vászoncipőt 5.690 Ft vételáron. A fogyasztó 2018. december 10-én jelentett be panaszt a vállalkozásnál a cipő vonatkozásában, mert álláspontja szerint a cipő meghibásodott, rendeltetésszerű használat mellett sérült és már nem alkalmas a cipő a hordásra. A cipő textilrésze anyaghiányosan kopott, illetve a kéregrész is megsérült Kérte a vételár visszatérítését.

A vállalkozás szakvéleményt szerzett be, amely a fogyasztói igényt alaptalannak találta. Megállapította, hogy a cipőt ért kétségtelen károsodás a helytelen használat következménye. Ezen szakvélemény alapján elutasította a fogyasztó igényét.

A békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó cserével való kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette BT/46/2018.)