Békéltető Testület közleménye – Deichmann Kft.

Szombathelyi  lakos magánszemély a  Deichmann Kft.  1134 Budapest, Kassák L. u. 19-25.  szám alatti vállalkozás online oldaláról vásárolt 2021. áprilisában egy Asics márkájú női lábbelit  15.990,-Ft értékben, ezen lábbelivel kapcsolatban 2021. június 23-án szavatossági igényt nyújtott be a vállalkozásnál. 

A vállalkozás eleget tett együttműködési kötelezettségének, a fogyasztói kérelem alapján beszerezte a szakértő cég szakvéleményét, amely szakvéleményében a kérelem elutasítását javasolta hordási rendellenességekre hivatkozva.

A fogyasztó ezután a Békéltető Testülethez fordult a szavatossági igénye körében, amely ügyben megtartott tárgyaláson a felek álláspontjukat fenntartották.

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 15 napon cserélje ki a fogyasztó által 2021. április 24. napján 15.990,- Ft áron a web áruházban vásárolt női, sportos jellegű Asics típusú lábbelit.

A Testület ezt meghaladóan a fogyasztó kérelmét elutasította.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/115/2021.