Békéltető Testület közleménye – Dudás Viktória

Kőszegi lakos 2020. január 16. napján érkezett kérelmében 72.500,- Ft visszafizetésére kérte kötelezni az általa I. rendű vállalkozásként megjelölt Dudás Viktória 9833 Csehi, Petőfi u. 11. szám alatti egyéni vállalkozót. Kérelmében előadta, hogy interneten rendelt meg egy úgynevezett „Zöldségközösség” nevében (Ezerjó Farm és Vendégház fantázianéven) működő, az I. és a II. rendű vállalkozások által működtetett szerveződéstől 20 alkalomra, úgynevezett zöldségdobozt 2019. július 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időszakra. Előadta, hogy a „Zöldségközösség” által leszállított termékek mennyisége és minősége nem volt megfelelő, ezért az általa előre kifizetett 72.500,- Ft visszafizetését kéri. 

Előadta, hogy 2019. július 21. napján, elektronikus úton felmondta a szerződést, ennek ellenére a pénz visszafizetésére nem került sor. Álláspontja szerint az I. és a II. rendű vállalkozásnak minősülő egyéni vállalkozók – Dudás Viktória és Dudás Zsolt – nem teljesítettek szerződésszerűen, az általa leszállítani kért zöldségek, illetve gyümölcsök minősége többnyire elfogadhatatlan és mennyiségi problémája is volt. Mivel 3 teljesítést elfogadott, az eljárás során kérelmét a felmondásig terjedő időszakra módosította és 61.625,- Ft-ban határozta meg az általa visszakért vállalkozói díjat a leszállított mennyiségeket az egész vállalkozói díjhoz arányosítva. 

A fantázianéven üzemeltetett vállalkozás nevében eljáró személyek, Dudás Viktória  és Dudás Zsolt házastársak, akik tevékenységük során együttesen jártak el, Dudás Zsoltot az eljárás során  II. rendűként vonta be az eljárásba a fogyasztó.

A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tartott, ahol az I. és II. rendű vállalkozás is megjelent és kifejtették álláspontjukat. Álláspontjuk szerint az általuk alkalmazott értékesítési forma egy úgynevezett „Zöldségközösség”, az abban részt vevő családok kifizetik az általuk saját kertjükben termelt zöldségek, gyümölcsök árát és e virtuális kertből a termésátlagok és a termelt termékek és azok minősége arányában részesülnek. Ezért a fogyasztó részére a teljesítés szabályszerű volt, nem vitatta, hogy kialakult a jogvita, de ennek ellenére 2019. október 21. napjáig a terméket a fogyasztó felmondása ellenére szállították, amelyet a fogyasztó Kőszegen át is vett. Kérte az elszámolási időszakot kiterjeszteni az október 21-i időszakra, illetve ez alapján a kérelem elutasítását kérte, hiszen álláspontja szerint az írásban 2019. július 1. napján létrejött szállításinak nevezett szerződésben a határozott időre szóló jogviszonyt felmondani nem lehet. 

A Békéltető Testület előtti eljárásban a felek álláspontjukat fenntartották. 

A Békéltető Testület rámutat arra, hogy ezen értékesítési forma – „Zöldségközösség” – nem tudható be egy ötvenfős közösség általi eladói pozícióban történő adásvételi szerződésnek, kétséget kizárólag a vállalkozások, akik szerződéses kapcsolatba kerültek a fogyasztóval, kötelesek helytállni az általuk leszállított termékek vonatkozásában minőségileg és mennyiségileg is, hiszen a termék előadójának, értékesítőjének is ők minősülnek, erre utal az általuk kibocsátott és a fogyasztó által előre kifizetett pénzügyi bizonylat, a számla ténye is.

Érdemi vizsgálata során megállapította a Békéltető Testület, hogy jelen jogviszony üzlethelyiségen kívüli értékesítésnek minősül, így a 45/2014-es Kormányrendelet előírásai irányadóak a felek jogviszonyára. 

A Békéltető Testület az elszámolás körében utal arra, hogy kétségtelenül a vállalkozás 2019. október 21. napján szüntette csak meg a termékek szállítását, ezt azonban a szabályszerűen rendes felmondást követően, csak saját kockázatára tehette, így ezt a vitatott minőségű és mennyiségű gazdagodást a fogyasztó nem köteles visszatéríteni, így nem kellett vizsgálni ezen szállítások megfelelőségét sem.

A Békéltető Testület felhívta az I. és II. rendű vállalkozásokat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a fogyasztónak 61.625,- azaz Hatvanegyezer-hatszázhuszonöt,- Ft-ot.

A Békéltető Testület ezt meghaladóan a kérelmet elutasította.

A vállalkozásnak az ajánlásnak nem tett eleget – BT/11/2020.