Békéltető Testület közleménye – Flottaphone 2010 Kft.

Szentgotthárdi lakos magánszemély a www.ujgsm.hu elnevezésű, a Flottaphone 2010 Kft. 1085 Budapest József krt. 36. fszt. 5. szám alatti vállalkozás által üzemeltetett internetes webáruházból rendelt meg 2020. decemberében 223.590,- Ft-ért egy perifériákat is tartalmazó Huawei P40 Pro típusú mobiltelefon készüléket.

A készüléket 2020. december 15. napján a futártól átvette, ezt megelőzően a vételárat átutalással megfizette.

2020. december 25-én jelezte e-mailben a vállalkozásnak, hogy a bontatlan termék vonatkozásában rendes elállási jogával kíván élni, majd a vállalkozás 2021. január 5. napján írta vissza, hogy a fogyasztó mely címre küldje vissza a készüléket. 

A fogyasztó részére azonban a visszaküldött küldemény 2021. január 18-án ismételten visszaérkezett, és a vételár sem került visszatérítésre.

A vállalkozás ezt követően a fogyasztó megkereséseire nem reagált.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület megállapította, hogy a 2020. december 25. napján kelt rendes elállása folytán az eredeti állapot helyreállításának van helye.

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást , hogy fizesse vissza 8 napon belül a fogyasztó által megadott bankszámlára a 223.590,-  azaz Kettőszáz-huszonháromezer-ötszázkilencven forintot.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget – BT/8/2021.