Békéltető Testület közleménye – Gabriella Autóház Kft.

Szombathelyi lakos a Gabriella Autóház Kft. 3000 Hatvan, Legány Ödön u. 1. szám alatti vállalkozástól vásárolt gépkocsit, mellyel kapcsolatban már a hazafelé úton is gondok adódtak, a garanciálisnak ígért váltó már meghibásodott, működési zavarokat produkált. A fogyasztó szervizbe vitte a frissen vásárolt gépkocsit, ahol a műszeres vizsgálat rendkívül rossz műszaki állapotot mért fel. Emiatt a fogyasztó írásos nyilatkozatban elállt a szerződéstől, kérte az eredeti állapot visszaállítását. 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület megállapította, hogy a fogyasztó 2020. augusztus 17. napján kelt elállási nyilatkozata hatályos és felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül térítse vissza a fogyasztó által 2020. július 31. napján megvásárolt Mercedes E280 gyártmányú személygépkocsi 1.570.000,- Ft-os vételárát.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget – BT/100/2020.