Békéltető Testület közleménye – Gyurma Bt.

Szentgotthárdi lakos magánszemély 2019. február 7. napján vásárolt az internetes termékértékesítéssel foglalkozó Gyurma Bt. 1038 Budapest, Csörlő u. 15. szám alatti vállalkozástól 52.900,- Ft-ért 1 db piros színű, Csepel Camping típusú kerékpárt. A kerékpár 2019. február 8. napján került leszállításra és átvételre. A készülék kicsomagolására viszont 2019. február 13. napján került sor. Az idős, 80 éves fogyasztó a terméket kicsomagolva rokonai közreműködésével észlelte, hogy a készülék vázán egy 7 cm-es horzsolás látható.

A fogyasztó ezt követően fordult a Békéltető Testülethez 2020. január 13. napján kártérítési igényével, melynek összegszerűségét 20.000,- Ft-ban jelölte meg.

A Békéltető Testület vizsgálta a szavatossági jogok sorrendjében a fogyasztót ért sérelem rendezésének a módját. Megállapította, hogy a vállalkozás álláspontjával összhangban a kerékpár műszakilag sértetlen, funkciója betöltésére alkalmas. Az a csekély méretű horzsolás, amely a kerékpár kormányoszlop-részén van, a használati értékét nem befolyásolja, korróziós veszélyt nem vet fel. 

Ezért a Békéltető Testület megállapította, hogy a fogyasztó kárigénye eltúlzott, az itt jelentkező esztétikai hiba orvoslását pedig egy 5%-os mértékű árcsökkentéssel, árleszállítással látja orvosolhatónak összhangban a vállalkozásnak az ilyen jellegű sérüléseknél jelzett 5-10%-os árleszállítási gyakorlatát.

A vállalkozás a fogyasztó kérelmére nem reagált, ezért fordult a fogyasztó a Békéltető Testülethez.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra, szavatosságra és vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásait alkalmazta.

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy árleszállítás címén fizessen meg a fogyasztónak a 2019. február 7. napján 52.900,- Ft-ért vásárolt Csepel Camping típusú kerékpár vonatkozásában 2.600,- Ft-ot.

A Békéltető Testület ezt meghaladóan a fogyasztó kérelmét elutasította.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/10/ 2020.