Békéltető Testület közleménye – Leder & Schuh Kft.

Balogunyomi  lakos magánszemély a Leder & Schuh Kft. 1074 Budapest, Rákóczi u. 50. szám alatti vállalkozás szombathelyi üzletében 2019. decemberében egy Tamaris márkájú női bőrcsizmát vásárolt 19.990,-Ft értékben. 

2020. novemberében jelentett be reklamációt, mivel mindkét cipő talp részénél a ragasztás elengedett. A fogyasztó elállásra alapította szavatossági igényét. A vállalkozás együttműködési kötelezettségét teljesítve felvette a fogyasztói panaszt, majd tájékoztatta a fogyasztót, hogy a vélelmezett hibás teljesítési határidőn túl terjesztette elő kérelmét, így álláspontja bizonyítása költségei őt terhelik. A fogyasztó ennek megfelelően szakértői szakvéleményezés céljából elküldte egy független szakértő részére a lábbelit, aki a fogyasztói panasz elutasítását javasolta a vállalkozásnak.

A Békéltető Testület szakértője álláspontja szerint a talpfelület nincs megfelelően előkészítve a ragasztásra, ezért egyértelműen megállapítható, hogy gyártástechnológiai hiba van a lábbelin.

A Békéltető Testület a fogyasztói kérelemnek helyt adott. 

A Békéltető Testület ajánlotta a vállalkozásnak, hogy 15 napon cserélje ki a fogyasztó által 2019. december 22. napján vásárolt Tamaris márkanevű női bőrcsizmát. 

A Békéltető Testület ugyancsak felhívta a vállalkozást ajánlásában, hogy térítsen meg a fogyasztó részére ugyancsak 15 napon belül 10.603,- Ft, azaz Tízezer-hatszázhárom forint szavatossági igényérvényesítéssel kapcsolatos költséget.

A Békéltető Testület ezt meghaladóan a kérelmet elutasította.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/45/2021.