Békéltető Testület közleménye – Luxorcar Kft. / Kárász Márton

Szombathelyi lakos magánszemély részére Kárász Márton 8360 Keszthely, Ady E. u. 41/B/3.  szám alatti egyéni vállalkozó árajánlatot adott a fogyasztó lakásában történő felújítási munkákkal kapcsolatosan, melyet a fogyasztó elfogadott. A fogyasztó részére azonban nem derült ki, hogy Kárász Márton egyéni vállalkozóval, vagy a Luxorcar Kft. 1181 Budapest, Aranyeső u. 8. szám alatti gazdálkodó szervezettel szerződött, a gazdasági társaság tevékenységei között viszont nem szerepelt építőipari tevékenység. 

A fogyasztó álláspontja szerint az anyaggal nem számoltak el felé és számlát sem kapott. A munkálatokat 2 hét helyett 2 hónap alatt végezték el, de azt nem fejezték be. Az ingatlant a fogyasztónak lakhatóvá kellett tennie, melynek költségét 800.000,-Ft-ban jelölte meg, erre irányult kérelme is a vállalkozások felé.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület felhívta az I. és II. rendű vállalkozásokat, hogy fizessenek meg a fogyasztónak 8 napon belül 400.000,-Ft vállalkozói díjat árleszállítás címén. 

A vállalkozások az ajánlásnak nem tettek eleget. – BT/164/2020.