Békéltető Testület közleménye – Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft.

Az I. és II. rendű fogyasztó megyehídi lakosú magánszemélyek 2018. március 8. napján kötöttek megbízási szerződést az üdülési jogok értékesítésével foglalkozó Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft. 1043 Budapest, Lorántffy Zs. u. 15/B szám alatti vállalkozás budapesti irodájában a tulajdonukat képező Abbázia Aparthotel Kalma AK05 apartman számú minden év 33. hetére szóló üdülési joga értékesítésére. Erről teljes bizonyító erejű magánokirat készült, amelyről a szerződő felek a szerződés 1. pontjában megbízási szerződésként nevesítették a jogviszonyt, a díjat 120.000,- forintban, valamint sikeres értékesítés esetén további 120.000,- forintban határozták meg. 

A határozott idejű szerződés 5 hónapja alatt a fogyasztók keresték a vállalkozás nevében eljáró személyt, aki egy alkalommal telefonon tájékoztatta a fogyasztókat arról, hogy az ügyintézés folyamatban van, szerződéskötés várható. Ezt követően a fogyasztók nem tudtak kapcsolatba lépni sem az üzletkötővel, sem a céggel, így 2018. november 15. napján kelt levelükben a határozott időről határozatlan időre alakult szerződést felmondták, kérték vissza a számukra járó 120.000,-Ft visszafizetését. 

A vállalkozás a kérésnek nem tett eleget, érdemben nem nyilatkozott, ezért fordultak a fogyasztók a kérelmükkel a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testülethez. A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tűzött ki, illetve a fogyasztóvédelmi törvény előírásai alapján nyilatkozattételre hívta fel a vállalkozást, aki ennek nem tett eleget, a tárgyaláson nem jelent meg, egyezségi ajánlatot nem tett, távollétét nem mentette ki. A Békéltető Testület megállapította, hogy a felmondás jogszerű, mind a rendes, mind a rendkívüli felmondásra alapítva, ezért az eredeti állapot visszaállításának van helye, attól függetlenül, hogy a Ptk előírásai szerint jelen jogviszony nem ún. „sikerdíjas”, nem eredménykötelem, hanem megbízásos jellegű jogviszony. 

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg az I.  és a  II. r. fogyasztók egyetemlegességének 120.000,-Ft-ot,  azaz Egyszázhúsz-ezer forintot, valamint ezen összegnek 2018. november 20. napjától a kifizetés napjáig járó a Ptk szerinti késedelmi kamatait.   BT/7/2019.