Békéltető Testület közleménye – NaviMaster Kft.

Szombathelyi lakos magánszemély 2020. január 3. napján a NaviMaster Kft. 2360 Gyál, Besztercei u. 12. szám alatti vállalkozástól elektronikus úton  egy Vivotek IP Kamera Cube IP8160-W típusú készüléket rendelt 32. 890,-Ft értékben, melyet január 13. napján átvett. 

A készülék nem felelt meg a megrendeléskor megadott paramétereknek, azt érdemben nem tudta használni, ezért január 14-én a rendes elállási jogát gyakorolva elállt a vásárlástól, a terméket pedig visszaküldte a vállalkozás részére.

A vállalkozás ezen elállási nyilatkozatot nem nyugtázta, a vételárat nem térítette vissza, ezért fordult a Békéltető Testülethez a fogyasztó.

A Békéltető Testület a vállalkozást értesítette a panasz beérkezéséről, az ügyben tárgyalást tűzött ki, azonban a vállalkozás a tárgyaláson nem jelent meg és nem fejtette ki nyilatkozatát sem.

A Békéltető Testület a Ptk. előírásai alapján rendelkezett az ellenszolgáltatás nélkül maradt vételárrész visszatérítéséről, melyről ajánlásnak minősülő határozatában tájékoztatta a vállalkozást, azonban a vállalkozás a termék vételárát nem küldte meg a fogyasztó részére.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra és szavatosságra vonatkozó előírásait alkalmazta.

A Békéltető Testület felhívta vállalkozást, hogy 8 napon belül utalja vissza a fogyasztónak az általa megrendelt és kifizetett Vivotek IP kamera vételárát, 32.890,- azaz Harminckettőezer-nyolcszázkilencven forintot.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/30/ 2020.