Békéltető Testület közleménye – Orangenet Marketing Kft.

Csepregi fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az internetes kereskedelemmel foglalkozó Orangenet Marketing Kft. 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 29/A szám alatti vállalkozással szemben. 

Kérelmében előadta, hogy 2018. júliusában a gruppiac.hu weboldalon egy Straus ST/HP2000-10 típusú magasnyomású mosót. A terméket a fogyasztó részére hiányosan szállították le, a 2018. július 10. napján kelt a termék árát és a szállítási költséget tartalmazó összeget is magában foglaló 16.980,- forint összegű számla alapján.

A fogyasztó haladéktalanul jelezte a vállalkozásnak, hogy a termék hiányosan került leszállításra. Több alkalommal kapott elektronikus levélváltás során ígéretet arra, hogy a fogyasztói igényt ismerve a terméket hibátlanra cserélik. Ez azonban nem ment teljesedésbe. Ezért a fogyasztó sokszori hitegetés után jelezte elállási szándékát, amely után a vállalkozás további nyilatkozatot nem tett. 

A fogyasztó érvényesítette igényét a Békéltető Testület előtt. A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 16.980,- azaz Tizenhatezer-kilencszáznyolcvan forintot, valamint ezen összegnek 2019. január 1. napjától a kifizetés napjáig , Ptk. szerint járó késedelmi kamatait. A vállalkozás ezen ajánlásnak nem tett eleget. BT/170/2018.