Békéltető Testület közleménye – Orsós László egyéni vállalkozó

Szombathelyi lakos magánszemély fogyasztó 2019. március 4. napján vállalkozási szerződést kötött Orsós László 8457 Bakonypölöske, Ady E. u. 19/2. szám alatti egyéni vállalkozóval a Szombathelyen levő ingatlanának térkő burkolattal való felhelyezését, illetve az előkészítő munkálatok elvégzését. 

A munka műszaki tartalma szerint: a meglévő beton feltörése, elszállíttatása, a teherhordó réteg és ágyazat kialakítása, valamint a térkő lerakása volt. A fogyasztó a munkáért 667.000,-Ft  vállalkozói díjat fizetett ki. A munka elvégzését követően 2019. március 13. napján, a munka befejezését követő 5. napon a fogyasztó minőségi hibát jelzett, miszerint a csapadékvíz elvezetése hiányzik, a lerakott kövek eltérő magasságban vannak, a falak mentén nem történt kő, vagy betonzárás, és egy-egy helyen hiányoznak a térkövek. Fogyasztó ezen szavatossági igényével egyidejűleg 150.000,-Ft árleszállítás alkalmazására tett javaslatot, mivel ez fedezte volna a felmerült hibák kijavítását. 

A vállalkozás a fogyasztó kérelmére nem reagált, ezért fordult a fogyasztó a Békéltető Testülethez.

Az egyéni vállalkozó részére két alkalommal került felhívás, illetve idézés kézbesítésre, mindkettő eredménytelen volt. 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét, és döntése során a Ptk. jótállásra, szavatosságra és vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásait alkalmazta.

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére a 2019. március 4. napon létrejött megbízási szerződésnek nevezett, de tartalma szerint vállalkozási szerződésnek minősülő munkálatok kapcsán árleszállítás címén  150.000,-Ft-ot, azaz Egyszázötven-ezer forintot.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/61/ 2019.