Békéltető Testület közleménye – Sabir Bt.

Szombathelyi lakos magánszemély 2019. júniusában elektronikus úton egy íjászpólót és egy női táskát rendelt 28.190,-Ft értékben a Sabir Bt. 1027 Budapest, Erőd u. 20. szám alatti vállalkozástól. A termékek vételárát előre kifizette, azonban a vállalkozás a megrendelt termékeket többszöri ígéret ellenére sem küldte meg részére. Ezt követően a fogyasztó a szerződéstől elállt, de a kifizetett összeget a vállalkozás részére nem fizette vissza.

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület felhívta vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak az általa megrendelt 1 db íjász póló és 1 db női táska vételára visszatérítése jogcímén 28.190,- azaz Huszonyolcezer-egyszázkilencven,- forintot és ezen összegnek a 2019. szeptember 1. napjától járó késedelmi kamatait.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/17/2020.