Békéltető Testület közleménye – Sárközi Zsolt

Vasszécsenyi lakos 2019. október 4-én érkezett kérelmében előadta, hogy 2019. nyár végén a házát viharkár érte. Meg kellett javítani a tetőt, illetve a sérült falakat, ezért szóban megállapodott a magát egyéni vállalkozónak tituláló Sárközi Zsolt 9761 Táplánszentkereszt, Kisfaludy u. 32. szám alatti lakossal, hogy részére a munkálatokat elvégzi, amely magában foglalta 2 db tűzfal cserépigazítását, vakolását és az ehhez hozott mészhidrátot,  1-1,5 zsák falazó habarcsot és 15-20 méter tetőlécet, egy 5x2m-es festett bádoglemezt. Ezek voltak az anyagok, amire a fogyasztó 70.000,-Ft előleget adott, majd a munka elvégzését követően 120.000,- Ft-ot, így 190.000,- Ft-ot adott át. Ezt követően észrevette, hogy a tető még ezt követően is beázott.

Sárközi Zsolt nem reagált a fogyasztó felszólítására, számlált sem adott. 

A munka megrendelésekor közölte vele, hogy a biztosító fizeti a kárát. A biztosító jelezte, hogy a további kárt is megtérítik, amennyiben a számlát rendelkezésre bocsátja a fogyasztó. Sárközi Zsolt azonban nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére a számlát, így ennek elmaradásával is jelentős érdeksérelem érte a fogyasztót. 

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül adja ki a fogyasztó részére az általa 2019. nyár végén a Vasszécsenyi  házát ért viharkár kijavítási munkálatainak, 190.000,- azaz Egyszáz-kilencvenezer forint vállalkozói díjat tartalmazó számláját.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget. – BT/170/2019.