Békéltető Testület közleménye – Társasház Bau Fejlesztő Kft.

Szombathelyi fogyasztó lakásában megjelent a Társasház Bau Fejlesztő Kft. 1027 Budapest, Bem J. u. 6. fszt. szám alatti  vállalkozás képviseletében eljáró személy, aki vállalkozási szerződést kötött a fogyasztó lakásának hőkorszerűsítési munkálataira, valamint energetikai tanúsítvány beszerzésére. A munka magába foglalta a vasalatok javítását, azok beállítását, tömítését a teljes lakásban, 56m2-en. Felmérési díjként 60.000,-forint, majd a szállításkor fizetendő 75.500,- forint díjrészben állapodtak meg a felek. A fogyasztó a szerződést aláírta, a munkálatokat a vállalkozás pár nappal később, 2018. szeptember 24. napján elvégezte és erről állította ki a fogyasztónak a számlát 75.500,-forintról. 

A munka elvégzése után a fogyasztó észlelte, hogy a hőkorszerűsítési munkálatok igazából nem történtek meg, az ablakokon kicserélték a régi gumitömítést, egyéb munkát nem végeztek, az energetikai tanúsítványnak nevezett iratot pedig csak 2019. február 5. napján kaptak, amely nem felel meg az energetikai tanúsítvány szigorú formai és regisztrációs kötelezettségének. 

A fogyasztó reklamációjával hiába fordult a vállalkozáshoz, aki az igényelt garanciális munkákat nem végezte el.  

Békéltető Testület megállapította, hogy a vállalkozás által elvégzett munka, valamint a fogyasztó által kért visszatérítéssel fennmaradó 75.000,- forintos díjrész elegendő a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás kompenzálására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette. BT/165/2018.