Békéltető Testület közleménye – Titán Consulting Kft.

Szombathelyi lakos magánszemély 2020. júliusában internetes hirdetés alapján 1 db Sencor 3v1 típusú porszívót rendelt meg a Titán Consulting Kft. 1027 Budapest, Bem J. u. 9. szám alatti vállalkozástól.  Rendelését visszaigazolták, a fogyasztó a vételárat átutalta, azonban azt nem követte teljesítés, és a vállalkozás a fogyasztó részére elérhetetlenné vált. 

A Békéltető Testület az ügyben tárgyalást tűzött ki, ahol a vállalkozás nem jelent meg. Az „átvételt megtagadta” jelzővel visszaérkezett küldemény kézbesítése emiatt szabályosnak minősült. 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 46.488,- azaz Negyvenhatezer-négyszáznyolcvannyolc forintot, valamint ezen összegnek a 2020. július 10. napjától a kifizetés napjáig járó Ptk. szerinti késedelmi kamatait.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget – BT/86/2020.