Békéltető Testület közleménye – Tool City Kft. 2335

Szombathelyi lakos a Tool City Kft. 2335 Taksony, Völgy u. 5630/2 szám alatti vállalkozástól internetes kereskedelem útján egy 25 méteres csavarodásmentes locsolócsövet rendelt. A termék kézhez vétele után vette észre, hogy 20 méteres locsolócsövet kapott, ezért reklamációt nyújtott be a vállalkozás felé. Kérte az eredeti állapot visszaállítását a hibás teljesítés alapján. 

A Békéltető Testület előtti eljárásban alávetéses nyilatkozat hiányában a Békéltető Testület érdemben vizsgálta a fogyasztó kérelmét. 

A Békéltető Testület megállapította, hogy a fogyasztó hibás teljesítésre alapított elállása jogszerű, ezért a Békéltető Testület felhívta a vállalkozást, hogy 8 napon belül szállítsa el az általa leszállított 20 méteres locsolótömlőt és fizesse vissza a fogyasztónak a termék szállítási költséggel növelt 4.790,- Ft-os vételárát.

A vállalkozás az ajánlásnak nem tett eleget – BT/150/2020.